Copyright 2016 - Joomla 3.4 Design - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

IMAGE วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559
วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
       ลูกเสือ-เนตรนารี... Read More...
IMAGE กิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2559
วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
    กำหนดจัดกิจกรรมเดินทางไกล และแรมคืน... Read More...
IMAGE กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
วันพฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2559
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 - ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 กันยายน... Read More...
IMAGE รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู -... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์, 06 มิถุนายน 2559
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดงานพิธีไหว้ครู... Read More...