Black Ribbon
Copyright 2017 - โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
 • 1

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 2

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 3

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

 • 4

  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

โรงเรียนธนาคารเทศบาลเมืองภูเก็ต

f1ปลูกฝังให้นักเรียนรักการออม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออมเงิน สัมผัสกับความสุขที่เกิดขึ้นทันที ตั้งแต่เริ่มออมและในระยะยาว

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศ

เยาวชนต้นแบบระดับประเทศรางวัลโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ระดับประถมฯ ด.ญ.รภัสดา คงสุด ชั้นป.๕ ระดับมัธยมฯ ด.ญ.อภิสรา พิริยะพฤกษ์ ชั้น ม.๓ จากสภานิติแห่งชาติ

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

f3ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ­ระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่

logot5b

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 2 ปีการศึกษา 2559 <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด

logot5b

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการ EP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบ 1 ปีการศึกษา 2559 <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด

logot5b

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2559

โครงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร IEP (Intensive English Program)

รับสมัคร วันที่ 7 - 18 มีนาคม 2559  ณ ห้องธุการ  ทุกวัน ยกเว้นวันหยุกราชการ

ทดสอบความรู้ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 - 12.00 น.

IMAGE วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันศุกร์, 21 กรกฎาคม 2560
    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 01 มิถุนายน 2560
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กำหนดจัดพิธีไหว้ครู... Read More...
IMAGE รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560
วันอาทิตย์, 30 เมษายน 2560
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต... Read More...

ep

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program : EP)