วันจันทร์, พฤศจิกายน 20, 2017

«
»
Text Size

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด

scout1    โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อให้นักเรียนมีความแข็งแรง รู้จักความสามัคคี โดยมีการฝึกและทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนมีประสบการร์โดยตรง รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สร้างคนดี คนเก่งในสังคม ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558  ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  scout2

อบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558

unityโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร "ครูมืออาชีพเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขและสนุกกับการทำงานเป็นทีม" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมผ่องโกมล

ข่าวสารโรงเรียน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรมนักเรียน
  3. ข่าวกิจกรรมครู
  4. ข่าวรับสมัครงาน
next
prev