วันจันทร์, พฤศจิกายน 20, 2017

«
»
Text Size

logot5b

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข่าวสารโรงเรียน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวกิจกรรมนักเรียน
  3. ข่าวกิจกรรมครู
  4. ข่าวรับสมัครงาน
next
prev