ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
SAR-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 93677
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 93702
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 30.97 KB 93706
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.01 KB 93707
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 93709
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.54 KB 93677
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 93706
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.69 KB 93678
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 34.18 KB 93682
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.7 KB 93679
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 93706
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.71 KB 93693
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.7 KB 93687
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.28 KB 93675
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 93691
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.09 KB 93671
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 32.98 KB 93675
แบบฟอร์มวิเคราะห์ มาตราฐานและการออกแบบหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 93679
แบบฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน การออกแบบหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 31.25 KB 93717
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
QR-Code มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 93674
QR-Code ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 93700
ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.6 KB 93698
ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.61 KB 93691
ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 93715
ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.68 KB 93741
ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.33 KB 93736
ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.6 KB 93690
ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.65 KB 93693
ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.62 KB 93695
ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.96 KB 93678
ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.08 KB 93674
ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 93673
การเงิน
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 93649
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.59 KB 93663
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.78 KB 93669
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนปกติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.85 KB 93662
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียนIEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๖) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.82 KB 93654
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.08 KB 93649
อื่นๆ
มาตรการในการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.18 KB 24906
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30-09-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.05 KB 93603
ประกาศแจ้งปิดเรียน วันที่ 17-09 -63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.21 KB 93623
ใบสมัครมูลนิธิทวี บุณยเกตุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 93648
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.24 KB 93655
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 93661
วิธีชำระเงินผ่านMobile Banking Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.16 KB 93661
ปรับเปลี่ยนเวลามารับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.52 KB 93665
ปฏิทินการแก้ 0 , ร , มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.99 KB 93667
ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.11 KB 93665
คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.84 KB 93664
กำหนดการขายหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 93686
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 93678