ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปรับเปลี่ยนเวลามารับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 542.52 KB 15
ปฏิทินการแก้ 0 , ร , มส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 594.99 KB 11
ประกาศ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.11 KB 19
คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการ การเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 294.84 KB 17
กำหนดการขายหนังสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 22
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 31
วิชาการ
SAR-โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 5
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.72 KB 34
แบบฟอร์มบันทึกผลการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 30.97 KB 45
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.01 KB 32
แบบตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 45
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.54 KB 21
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.08 KB 47
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.69 KB 24
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม Word Document ขนาดไฟล์ 34.18 KB 31
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.7 KB 25
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 51
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.71 KB 24
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 31.7 KB 33
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 58.28 KB 24
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (มัธยม) Word Document ขนาดไฟล์ 33.12 KB 37
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.09 KB 20
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน (ประถม) Word Document ขนาดไฟล์ 32.98 KB 26
แบบฟอร์มวิเคราะห์ มาตราฐานและการออกแบบหน่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.39 KB 28
แบบฟอร์มวิเคราะห์มาตรฐาน การออกแบบหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 31.25 KB 62
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
QR-Code มัธยมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 13
QR-Code ประถมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 15
ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.6 KB 26
ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.61 KB 27
ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.98 KB 23
ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 340.68 KB 28
ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.33 KB 40
ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 263.6 KB 17
ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.65 KB 17
ป.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.62 KB 21
ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.96 KB 20
ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.08 KB 19
ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.77 KB 18