ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 628) 29 มิ.ย. 65
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ตเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อ่าน 780) 17 มิ.ย. 65
ประกาศการเปิดทดสอบร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 807) 05 มิ.ย. 65
วารสารโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 804) 01 มิ.ย. 65
ประกาศ การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 882) 30 พ.ค. 65
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 767) 13 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องทั่วไป ปีการศึกษา2565 (อ่าน 1028) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องโครงการพิเศษปีการศึกษา2565 (อ่าน 886) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องโครงการพิเศษ(เพิ่มเติมรอบ1)ปีการศึกษา2565 (อ่าน 713) 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการทดสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 672) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องโครงการลักษณะพิเศษ (อ่าน 674) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 752) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก ห้องโครงการลักษณะพิเศษ(รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 680) 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประห้องเรียนทั่วไป(รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 664) 28 มี.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค.65 ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 3781) 04 ม.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-14 ม.ค.65 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 3735) 04 ม.ค. 65
รายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3805) 30 ธ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 3339) 30 ธ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3341) 30 ธ.ค. 64
การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3870) 07 ธ.ค. 64
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4232) 04 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เป็นตัวแทนคัดเลือกกลุ่มบุคคลและองค์กร เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3904) 05 ต.ค. 64
ประกาศสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 3804) 06 ก.ย. 64
แบบเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคลเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3793) 06 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2564 เข้าร่วมโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า (อ่าน 3968) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 4067) 04 มิ.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเรียนครั้งที่ 2 จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 5096) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 4141) 14 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กระกวดราคาซื้อ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (จัดซื้อหนังสือเรียน) (อ่าน 3314) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างรายได้สถานศึกษา (ตำแหน่งครู) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 3985) 05 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อหนังสือ (อ่าน 3339) 03 พ.ค. 64
ประกาศรายนักเรียนที่ย้ายเข้าระหว่างปีประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4048) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษ (อ่าน 4052) 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก(ห้องโครงการพิเศษ)ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4084) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4086) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผ่านเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ (อ่าน 4089) 22 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ม.1,ม.4 ประเภทโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4093) 17 มี.ค. 64
แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 และการหยุดเรียนการเรียนชดเชย (อ่าน 4021) 04 ก.พ. 64
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเป็นบุคลากรสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตตำแหน่งนักการภารโรงประจำปีงบประม (อ่าน 3997) 20 ม.ค. 64
แจ้งปิดการเรียนการสอนและการสอนระบบออนไลน์ (อ่าน 4048) 06 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 7001) 24 ธ.ค. 63
การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7146) 18 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องการสอบแก้ 0,ร,มผ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7047) 02 ธ.ค. 63
ประกาศการรับรองการเบิกเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6287) 27 ต.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7079) 10 ต.ค. 63
แจ้งปิดการเรียนการสอนภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (อ่าน 7204) 28 ส.ค. 63
ประกาศ ทดลองเปิดการเรียนการสอน แบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (อ่าน 7219) 13 ส.ค. 63
ประกาศ!!รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 7534) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่3) (อ่าน 7754) 19 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 8014) 18 มิ.ย. 63