ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป4 ถึง ม.3
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.4
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.1
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป2 ถึง ม.5
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และ นักเรียนย้ายเข้า
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 63
ตารางการเรียนผ่าน DLTV
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 63
หนังสือรับรองเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตกรอกแบบสอบถามความพร้อมการเรียนออนไลน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนได้แล้ว
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63