ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่3)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ!!รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
ประกาศ รายชือนักเรียน ม.1 (รอบ2) ลำดับที่ 12-33 รายงานตัว เวลา 13.00 น.
ประกาศ รายชือนักเรียน ม.1 (รอบ2) ลำดับที่ 1-11 รายงานตัว เวลา 11.00 น.
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อห้องสอบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อห้องสอบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป4 ถึง ม.3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป2 ถึง ม.5
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และ นักเรียนย้ายเข้า
ตารางการเรียนผ่าน DLTV
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือรับรองเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ขอความร่วมมือผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตกรอกแบบสอบถามความพร้อมการเรียนออนไลน
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนได้แล้ว
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563