ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3885) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4304) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อห้องสอบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3875) 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อห้องสอบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 4050) 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3877) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป4 ถึง ม.3 (อ่าน 3596) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (อ่าน 3773) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.4 (อ่าน 3574) 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.1 (อ่าน 3845) 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป2 ถึง ม.5 (อ่าน 3783) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 4422) 23 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 3866) 23 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และ นักเรียนย้ายเข้า (อ่าน 6934) 11 พ.ค. 63
ตารางการเรียนผ่าน DLTV (อ่าน 6719) 07 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 3785) 15 เม.ย. 63
หนังสือรับรองเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3021) 02 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตกรอกแบบสอบถามความพร้อมการเรียนออนไลน (อ่าน 3006) 02 เม.ย. 63
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนได้แล้ว (อ่าน 3064) 26 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 4341) 19 มี.ค. 63