ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 6802) 24 ธ.ค. 63
การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6956) 18 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องการสอบแก้ 0,ร,มผ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6851) 02 ธ.ค. 63
ประกาศการรับรองการเบิกเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6259) 27 ต.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 6935) 10 ต.ค. 63
แจ้งปิดการเรียนการสอนภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (อ่าน 7019) 28 ส.ค. 63
ประกาศ ทดลองเปิดการเรียนการสอน แบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (อ่าน 7041) 13 ส.ค. 63
ประกาศ!!รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 7387) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบที่3) (อ่าน 7588) 19 มิ.ย. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 7841) 18 มิ.ย. 63
ประกาศ!!รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7962) 17 มิ.ย. 63
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (อ่าน 8013) 17 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชือนักเรียน ม.1 (รอบ2) ลำดับที่ 12-33 รายงานตัว เวลา 13.00 น. (อ่าน 8205) 11 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชือนักเรียน ม.1 (รอบ2) ลำดับที่ 1-11 รายงานตัว เวลา 11.00 น. (อ่าน 8326) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7257) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 7669) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อห้องสอบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7232) 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อห้องสอบ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 7435) 07 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7228) 02 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป4 ถึง ม.3 (อ่าน 6940) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4 รอบที่ 2 (อ่าน 7131) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.4 (อ่าน 6939) 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทโควตา ม.1 (อ่าน 7274) 27 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ป2 ถึง ม.5 (อ่าน 7164) 23 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าทดสอบในระดับ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 7835) 23 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (อ่าน 7266) 23 พ.ค. 63
กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และ นักเรียนย้ายเข้า (อ่าน 10344) 11 พ.ค. 63
ตารางการเรียนผ่าน DLTV (อ่าน 10122) 07 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 7144) 15 เม.ย. 63
หนังสือรับรองเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 6304) 02 เม.ย. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตกรอกแบบสอบถามความพร้อมการเรียนออนไลน (อ่าน 6288) 02 เม.ย. 63
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนได้แล้ว (อ่าน 6346) 26 มี.ค. 63
ประกาศเรื่องการเลื่อนรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 7698) 19 มี.ค. 63