ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ธนวรรณ อารีย์พงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต 076-211572
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต 076211966